Новини

На тази страница може да се информирате за всичко, което става в нашия клас: празници, неучебни дни, намалени часове и съобщения. Моля редовно проверявайте за новини!

Учебните занятия започват в 7.30 часа и продължават до 13.20 часа. Голямото междучасие е от 09.50 до 10.10 часа.

1 час 7.30 – 8.10
2 час 8.20 – 9.00
3 час 9.10 – 9.50
4 час 10.10 – 10.50
5 час 11.00 – 11.40
6 час 11.50 – 12.30
7 час 12.40 – 13.20

 

Родителска среща на 01.10, сряда, от 18.30 часа в кабинет 19.