Писмени изпитвания

Тук ще видите датите, на които учениците от 8Е клас имат заявени контролни и класни работи по френски език.

За съжаление не успявам да ви информирам за всичко, което става при нас. Концентрирам се върху децата и техните трудности по френски език. За сега става ясно, че до края на учебник 1 най-вероятно ще вземаме по 1 урочна единица всяка седмица, това прави по едно контролно всяка седмица. Дори контролното да е разделено на 2 части, оценката е една, сумарна от 2-те части.