Контролни и класни работи

Прилагам следния документ, показващ датите на контролните и писмените изпитвания по всички предмети на учениците от 8Е клас за 1 срок на учебната 2014-2015 година. При извънредни контролни можете да уведомите класния ръководител или дирекцията на гимназията.

предмет koнтролно класно
БЕЛ 08.12
Математика 14.12
ИТ  -