Списък на класа

Имената на учениците са подредени по азбучен ред и следват номерата им в клас.

1.Борил Добромиров Пламенов – Boril

2. Габриела Галинова Ганева – Gabrielle

3. Габриела Минчева Ницова – Gabrielle

4. Георги Йоханов Колев – Georges

5. Георги Красимиров Георгиев - Georges

6. Грета Иванова Георгиева – Gretta

7. Дияна Диянова Христова – Diane

8. Елиян Христов Ангелов – Elian

9. Емилиян Руменов Рачев – Emilian

10. Жанина Ангелова Любенова – Janine

11. Зорница Иванова Колева – Zornitza

12. Ивелин Николов Николов – Yves

13. Йоан Радославов Великов – Joan

14. Константин Руменов Рачев – Konstantin

15. Лена Миленова Миланова – Lena

16.Нелин Ерджан Неджвет – Neline

17. Никола Ивайлов Калчев – Nicolas

18. Ния Валентинова Първанова – Nia

19. Сияна Цветозарова Кисьова – Siane

20. Траяна Георгиева Ваковска – Trayane